Dielňa na odlievanie piesku

Dielňa na odlievanie piesku

Naše závody na odlievanie do piesku vyrábajú odliatky v materiáloch z oceľoliatiny, tvárnej liatiny, sivej liatiny, hliníka, mosadze a pod.Vrhacia záťaž môže byť od 0,1 kg do 500 kg.

Výrobky z našich závodov na odlievanie do piesku sú široko používané v odvetviach, ako je automobilový priemysel, strojárstvo, voda, plyn, ropa, energetika, požiarna ochrana, úžitkové a mnohé ďalšie všeobecné odvetvia.

Neuland Metals Vývojový diagram/proces kontroly kvality Číslo vývojového diagramu
NL(J)/-FCpr-JS-006-2016
Názov časti:   Vlastné: xxxxx Pripravil: Gao Zhiwei Dátum 16. februára 2016 Dátum kontroly:

Flow chart for casting_page-0001