Kováčska dielňa

Kováčska dielňa

Kováreň pozostáva zo zariadení na voľné kovanie a zápustkové kovanie.Maximálna hmotnosť jedného dielu je 100 kg.Výkovkové diely slúžia rôznym odvetviam, ako sú vlaky, zákopy, úžitkové vozidlá, ťažké úžitkové vozidlá, konštrukcie atď. Materiály, ktoré sú u nás dostupné, sú ocele rôznych akostí, nehrdzavejúca oceľ a mosadz.

 Neuland Metals Vývojový diagram/proces kontroly kvality Číslo vývojového diagramu
NL(J)/-FCpr-JS-003-2020
Názov časti   Vlastné: xxxxx Pripravil: Gao Zhiwei Dátum (Orig.): 7/mar/20 Dátum kontroly:

Flow chart- Rough_page-0001